Boken

"Samhällsbygge pågår - En personlig handbok i att förändra kommunen (och världen)", Hjalmarson & Högberg förlag

Läs mer om boken här

Telefon: +46 70 555 41 51

Organisationsnummer: 559129-8699