Goda exempel

80% ekologisk mat i Örebro 2018

Alla skolrestauranger i Örebro kommun är KRAV-certifierade, och gymnasieskolornas restauranger är även MSC-certifierade. De politiska målen säger att andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter ska vara 80 procent 2018, att mängden svinn från måltider ska halveras till 2020 och att klimatpåverkan från lunch i den egna verksamheten ska halveras till 2020 (genom bättre val av råvaror). Dessutom arbetar Örebro med att öka andelen inköp av etiskt märkta: 100% av bananer, kaffe, te, drickchoklad samt 50 procent av kakor, choklad och konfektyr ska vara etiskt märkta 2017. Läs mer här

 

Fler gör mer

För att få fler att ta ansvar i vardagen är det viktigt att ge stöd och råd till små förändringar som kan göra stor skillnad - när de görs av många. Genom ”Klimatsmart vardag” försöker Örebro kommun hjälpa örebroarna att välja ”härliga gröna middagar, fartfyllda elcykelresor eller trevliga upplevelser i din närmiljö”. Satsningen kom till efter ett tydligt politiskt uppdrag. Läs mer här

 

ÖBOs klimatarbete höjer fastighetsvärden

ÖrebroBostäder (ÖBO) är ett av landets ledande fastighetsföretag på klimatområdet. ÖBO arbetar mycket med att minska koldioxidutsläppen och inom några år kommer man bara använda förnyelsebar energi. Genom att sänka temperaturen i garage och trapphus, hålla 21 grader inomhus, sänka hastigheten på hissar och mycket annat minskar energiförbrukningen i hela ÖBO - vilket också ökat värdet på fastigheterna med cirka 100 miljoner kronor. Läs mer här

 

Örebro kommun helt fossilfri 2050

Kommunens klimatplan, som antogs 2010, slår fast som delmål att klimatbelastningen ska minska med 40 procent per invånare till 2020, räknat från 2000. Målet för den kommunala organisationen är en halvering under samma tid. Den senaste uppföljningen av klimatplanen visar att utvecklingen går i rätt riktning: målet till 2020 kommer sannolikt att överträffas. Örebro kommun är också ledande vad gäller fossilfria kapitalplaceringar, genom att ge ut så kallade gröna obligationer. Här kan du läsa mer

Här finns mer om Örebros arbete på Klimatkommunernas hemsida

Det vindkraftbolag kommunen bildat med är en viktig del i det: år 2020 ska Örebro och Kumla kommun vara självförsörjande på förnybar, egenägd el. Läs mer om det här

 

Telefon: +46 70 555 41 51

Organisationsnummer: 559129-8699